Spring til indhold

Forældrekøb

  • af

Forældrekøb er når du køber en ejerlejlighed, og lejer boligen ud til dit barn. Ved forældrekøb kan du vælge mellem tre beskatningsformer:

Personskatteloven: Fordelen ved de almindelige skatteregler er, at de er nemme at administrere, men rent skattemæssigt kan det sjældent betale sig at anvende denne ordning. Dit overskud før renter bliver lagt til din personlige indkomst. Det betyder, at overskuddet beskattes på samme måde som din lønindkomst. Du kan fratrække dine renteudgifter fra i din kapitalindkomst, på samme måde som dine øvrige renteudgifter.  

Virksomhedsordningen: Virksomhedsskatteordningen giver den fordel, at renteudgifterne kan fratrækkes direkte i overskuddet, så du skal betale mindre i am bidrag og eventuelt topskat af det skattemæssige resultat. Ulempen er, at der er mange administrative krav forbundet med ordningen. Dit regnskab skal ved denne ordning opfylde de krav, der er opstillet i bogføringsloven og i den såkaldte mindstekravsbekendtgørelse. Du skal holde indtægter og udgifter vedrørende udlejningen fuldstændig adskilt fra din privatøkonomi. En revisor kan hjælpe dig med alle de regnskabs- og skattemæssige krav og sørge for at optimere beskatningen af indtjeningen på lejemålet.

Kapitalafkastordningen: Kapitalafkastordningen kan være et godt alternativ til virksomhedsordningen, da ordningen er nemmere at administrere. Der beregnes et kapitalafkast, som beskattes som kapitalindkomst i stedet for personlig indkomst. Derved betaler du mindre i am bidrag og eventuel topskat af resultatet end efter de almindelige skatteregler. Dog er kapitalafkastsatsen 0 % for 2018.

Hvis du har udlejet en ejerlejlighed til dit barn, eller står du med tanker omkring et muligt forældrekøb, kan det være en god ide tage kontakt til en revisor. Her kan du med fordel vælge revisionsfirmaet RéVision+, som er placeret flere steder i Danmark. Révision+ har afdelinger henholdsvis i Aars, Aarhus, Aalborg, Faaborg, Nibe, Bjerringbro, Randers og Viborg. Her står der flere Statsautoriserede revisorer klar til at hjælpe dig! – Og husk du kan få fradrag for revisorudgiften.  

Se mere om kurser om virksomhedsordningen mm her.

Skriv et svar